IDT Praha s.r.o.

search
Více Marp - tvorba webů, webdesign
slogan2


OUTSOURCING iT SLUŽEB

Outsourcing IT služeb od společnosti IDT Praha s.r.o. představuje provoz Vašeho IT bez vstupních investic a správy vlastními zdroji. Poskytovat služby outsourcingu znamená poskytovat služby související s provozem a servisem IT prostředí tak, aby zákazník již nadále neřešil žádné problémy s IT technologiemi, které využívá, a mohl se plně soustředit na hlavní předmět svého podnikání. Za provoz a stabilitu hardware a softwarových aplikací je pak ve smluvně definované míře plně zodpovědný poskytovatel outsourcingu.

Naše společnost disponuje bohatými zkušenostmi v této oblasti.

Proč využít náš outsourcing IT:

Snížení investic a režijních nákladů do IT/IS
Fixní náklady na provoz IT/IS
Zvýšení funkčnosti IT/IS
Garance dostupnosti služby
Ekonomické přínosy vyplývající z kvalitnější podpory hlavního předmětu podnikání
Efektivní řízení nákladů v oblasti IT
Vyšší bezpečnost, vyšší kvalita a snazší dostupnost informací poskytovaných IS
Významné úspory v oblasti personálního zajištění, v oblasti nákupu a servisu výpočetní techniky,včetně doprovodných služeb.
Omezení rizik vzniklých výpadkem IS/IT
Rozložení nezbytných investičních výdajů do IT na delší časové období
Vysoce odborná péče bez nutnosti platit drahá školení vlastním zaměstnancům
Přesun rizik s provozem IT na další subjekt za pevně stanovených podmínek a sankcí

Výhody našeho řešení:


Pokrytí v rámci celé České republiky
Stabilita a dlouholeté zkušenosti
Vysoká odborná způsobilost
Schopnost řešit širokou škálu potřeb zákazníka, jeho klientů i partnerů
Široký záběr činností, nad nimiž přebíráme kontrolu

Komplexní správa IT


Outsourcingem lze řešit dle požadavku klienta jen správu dílčích částí IT např.: správu serverů, správu PC, správu sítě, nebo lze řešit správu kompletně celého IT klienta - komplexní správa.

Správa a budování síťového prostředí
Budování počítačových sítí
Konzultace
Předprojektová analýza
Monitoring, management a dohled technologie
Návrhy řešení (vhodné aktivní prvky a jejich vzájemné propojení)
Pokládka kabelových tras a výstavba
Odstranění poruch ve strukturovaných kabelážích (zkraty, překřížení, přerušení…)
Záruční a pozáruční podpora
Správa
Kontrola sítí jiných dodavatelů a analýza provozu